HjärnGympa
80% av inlärnings-svårigheter har med stress att göra. Ta bort stressen och du tar bort svårigheterna.

Med enkla rörelser aktiverar du hjärnhalvorna till samarbete, löser stress
och blockeringar samt får till stånd ökade inlärningsmöjligheter.
Genom fysiska rörelser och rikliga sinnesintryck kan vi bättre utnyttja
hjärnans kapacitet och vår förmåga till inlärning.

Metoden används med stor framgång på personer med läs- och
skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, löser stress, ångest, fobier...

Villkoret för inlärning är en hjärna som fungerar som en helhet. Varje hjärnhalva uppfattar verkligheten olika. Eftersom hjärnan arbetar mest effektivt när vänster och höger sida är samstämda, är kinesiologi-övningarna till för att göra dig mer centrerad, mer koordinerad och mindre stressfylld så att inlärningen kan bli enklare och naturligare.