CranioSacral Terapi
Terapin går ut på att modifiera och korrigera begränsningar i det CranioSacrala systemet.

CSS är ett fysiologiskt system. Det innehåller membran, vätskor och ben som omsluter hjärnan och ryggmärgskanalen.

Det är en holistisk syn, man behandlar helheten och inte bara symptomen.

Beröringen är ett lyssnande kännande.

CST kan bl.a lindra vid stress, huvudvärk, migrän, scolios, tinnitus, koncentrations- och inlärningsproblem, DAMP och ADHD...